Trendler

Parametrik Sigorta: Nasıl Çalışıyor ve Neler Vaadediyor?

Sigortacılık, geleneksel olarak zarar-tazminat ilişkisine dayalı bir model ile faaliyetlerini yürütürken, parametrik sigortanın yükselişi ile önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geleneksel uygulamalardan farklı olarak parametrik sigorta, belirli bir olay gerçekleştiğinde, gerçekleşen zarardan bağımsız olarak önceden belirlenmiş bir tazminat ödemesi sağlıyor. Bu […]

Parametrik Sigorta: Nasıl Çalışıyor ve Neler Vaadediyor? Read More »

Dünyada ve Türkiye’de Katılım Sigortacılığı (Tekafül)

Katılım sigortacılığı (tekâfül), karşılıklı iş-birliğini esas alan, riskin katılımcılar arasın-da kolektif olarak paylaşıldığı ve katılım finans ilkelerine dayalı olarak çalışan sigortacılık modelidir. Geleneksel sigorta sözleşmelerinin İslâm hukukuna uygunluğu 18. yüzyıldan beri Müslüman alimler tarafından tartışılmaktadır. Sigorta sözleşmelerinin câizliği konusunda çok

Dünyada ve Türkiye’de Katılım Sigortacılığı (Tekafül) Read More »

Artık Orada Bir Fakülte Var Uzakta

Sigortacılık sektörünün en önemli paydaşlarından biri, sigortacılığı kariyerlerinin merkezine koyan sigortacılık, aktüerya vb. bölümlerde okuyan öğrenciler ve bu bölümlerin bulunduğu Yüksekokul ve Fakülteler. Bu bağlamda, yazımda benim de mezunu olduğum, sektörde artık tartışmasız bir marka haline gelen eski adıyla Marmara

Artık Orada Bir Fakülte Var Uzakta Read More »