Sigorta Şirketlerinin 2017 Yılı Hisse Senedi Performansı

Tahmini Okuma Süresi: 2 dakika

Hepimizin bildiği gibi sigorta sektörü büyüyen bir sektör. Bu bağlamda prim üretimleri artarken, sigortanın finansal ekosistem içindeki payı da armakta. Bunun sayısal anlamda en iyi göstergelerinden biri prim üretiminin GSYİH’ye (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) olan oranı. Son 5 senedeki gelişim dikkat çekici.

2012 yılında bu sigorta sektöründe üretilen toplam primin oranı %1,26 iken, 2017 yılı itibariyle sektör 46,5 milyar TL prim üretimi yaparak bu oranı %1,5’e yükseltebilmiş durumda. Her ne kadar oranlar hala çok küçük yüzdeler gibi gözüksede, değişim gerçekten büyük.

Peki sigorta sektörü finansal sistemde yerini sağlamlaştırırken, sektör finansal sistemin 3 ana unsurunda biri olan sermaye piyasalarında daha da spesifik konuşmak gerekirse hisse senedi (pay) piyasasında ne durumda? 2017 sonu itibariyle Borsa İstanbul’da işlem gören sigorta şirketi sayısı sadece 7. Bu şirketler alfabetik sırayla: Aksigorta, Anadolu Hayat, Anadolu Sigorta, Avivasa, Güneş Sigorta, Halk Sigorta ve Ray Sigorta.

Halka açılmak finansman sağlanması, güçlü mali yapı, likidite ve itibar artışı gibi birçok avantaj sağlasa da, toplam 61 adet sigorta şirketinden sadece 7 tanesinin halka açık olduğunu düşünürsek, sigorta şirketlerinin bu konuda çok da hevesli olduğunu söylemek mümkün değil. Peki bu 7 adet şirketin borsada ki performansı ne durumda, yatırımcısını gerçekten kazanç vaad ediyor mu gelin biraz da buna bakalım. Bu kapsamda mevzubahis şirketlerin 2017 yılı başı ve sonundaki hisse senedi fiyatları incelendi, değişim oranı çıkarıldı ve kıyaslama yapılması adına BIST100 endeksi ile kıyaslandı.

İlk önce 1 sene içindeki fiyat değişimine bakalım.

29.12.2016 29.12.2017
Aksigorta 2,1 3,03
Anadolu Hayat 4,38 7,77
Anadolu Sigorta 1,82 3,01
Avivasa 18,58 17,7
Güneş Sigorta 1,04 1,65
Halk Sigorta 1,9 1,62
Ray Sigorta 0,57 1,81

Şimdi de oransal olarak değişimlere bakalım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre halka açık sigorta şirketleri genel olarak iyi bir performans sergilemiş ve yatırımcısına kazandırmış. 4 sigorta şirketi BIST100 endeksini geçerek daha çok kazandırmış, 1 tane şirket endekse çok yakın bir performans sergilemiş. Yalnız 2 sigorta şirketinin hisse senedi 2017 yılı içinde değer kaybetmiş. Yine bu 7 şirketin ortalaması BIST100 endeksinden yaklaşık %30 daha iyi performans sergilemiş.

Sigorta şirketlerinin halka açılmasında gerek mali yapı, gerekse kurumsal imaj anlamında oldukça önemli katkıları olabilir. Ayrıca finansal sistemin önemli ayaklarından biri olan sigortacılığın borsaya daha çok girmesi, borsanın derinleşmesi yolunda önemli bir katma değer sağlayacak ve ülkemizin sermaye piyasalarını geliştirecektir.

Kaynaklar

https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/224042

http://finans.mynet.com

Mehmet Can Vanlı

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yazılım sektöründe çalıştı. Daha sonra ODTÜ MBA programını tamamlayarak, sigorta sektöründe pazarlama alanında çalışmaya başladı. Şu an Cigna Finans'ta Stratejik Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir