Parametrik Sigorta: Nasıl Çalışıyor ve Neler Vaadediyor?

Sigortacılık, geleneksel olarak zarar-tazminat ilişkisine dayalı bir model ile faaliyetlerini yürütürken, parametrik sigortanın yükselişi ile önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geleneksel uygulamalardan farklı olarak parametrik sigorta, belirli bir olay gerçekleştiğinde, gerçekleşen zarardan bağımsız olarak önceden belirlenmiş bir tazminat ödemesi sağlıyor.

Bu yazıda, parametrik sigortanın işleyişini ve risk yönetiminin geleceği üzerindeki potansiyel etkilerini ele alacağız. Öncelikli amacımız, parametrik sigortayı kapsamlı bir şekilde tanımlamak, avantajlarını ve kısıtlarını ortaya koymak. Ayrıca parametrik sigortaların yeni nesil ve yüksek riskli sektörlerde neden popüler bir alternatif haline geldiğini değerlendirmeye çalışacağız.

Parametrik Sigorta Nedir?

Parametrik sigorta, tazminat ödemelerinin gerçekleşen zararlara dayandırılması yerine, belirlenen ölçütlere ulaşıldığında tazminat ödemesinin otomatik olarak tetiklendiği bir model olarak tanımlanıyor. Örneğin, bir parametrik deprem sigortası, sismik aktivite belirli bir büyüklüğü (örneğin 7.0) aştığında, hasar ne olursa olsun ödeme yapılmasını öngörüyor.

Katastrofik risklerle ilgili parametrik sigortaların başarılı bir uygulayıcısı olarak Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility’yi (CCRIF) örnek gösterebiliriz. CCRIF’in parametrik sigorta işlevi ilk afet gerçekleştikten hemen sonra devreye girip temel finansal ihtiyaçları karşılamaya yönelik ödeme sağlıyor. Bu şekilde havuzun kurulduğu 2007 yılından bu yana parametrik sigorta sistemiyle hızlı ve sorunsuz hasar ödemeleri yapılıyor.

Parametrik sigortaların başlıca avantajı, hasara tepki vermedeki yüksek hız olarak karşımıza çıkıyor. Ödemeler genellikle olaydan birkaç gün sonra yapılıyor ve bu hız, felaketle mücadele eden bölgeler için hayati önem taşıyor. Tetikleyicilerin net şekilde tanımlanması, ödeme üzerine tartışmaları ortadan kaldırıyor böylece güven ve verimliliği artırıyor. Örneğin, AXA’nın Fransız üzüm bağlarına yönelik parametrik sigortası, belirli sıcaklık ve yağış eşiklerini aşan hava durumu verilerine dayalı ödemeler sağlayarak hasar sürecini basitleştiriyor ve genel giderleri azaltıyor.

Parametrik Sigortanın Geleceği

Geleneksel sigorta modelleri, genellikle yavaş ve tartışmalı hasar ödeme süreçleriyle gündeme geliyor. Parametrik sigorta, hızlı ve basit bir ödeme mekanizması sunarak bu sorunların birçoğunu aşabiliyor. Bu sorunların başında iklim değişikliği, kuraklık gibi yönetilmesi zor riskler geliyor. Sigorta penetrasyonunun düşük olduğu ve geleneksel sigortanın kapsama almakta zorlandığı kuraklık gibi risklere sahip Afrika’da, parametrik sigortalar geleneksel sigortanın eksiklerini kapatıyor. Örneğin, 2014 yılında kurulan The African Risk Capacity (ARC), Afrika Birliği Üyelerine ve çiftçilere kuraklığa karşı sürdürülebilir gıda güvenliğini destekleyen parametrik sigortalar sunuyor.

Gelişmekte olan pazarlar, geleneksel sigorta kapsamındaki boşlukları doldurmak için giderek daha fazla parametrik sigortaya başvuruyor. Örneğin, 2010 Haiti depreminden sonra, uluslararası bağışçılar tarafından finanse edilen parametrik sigorta sistemi, hükümete hızlı dağıtım fonları sağlayarak acil insani yardımın hemen başlamasını sağladı. Ayrıca, siber güvenlik alanında, Zurich Sigorta gibi şirketler, kesinti süresi veya veri kaybı gibi önceden belirlenmiş metriklere dayanarak, siber saldırının şiddetine bağlı olarak tetiklenen parametrik poliçeler sunuyor.

Ayrıca parametrik sigorta geleneksel sigorta modellerine kıyasla daha fazla şeffaflık ve öngörülebilirlik sunuyor. Ödemeler sübjektif kayıp değerlendirmeleri yerine objektif verilerle belirlendiğinden, poliçe sahipleri hangi koşullar altında tazminat alacaklarını daha net bir şekilde anlayabiliyorlar. Bu şeffaflık, anlaşmazlıkların azaltılmasına yardımcı olacaktır ve daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayacaktır.

Parametrik sigortanın bir diğer öne çıkan avantajı da geleneksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi veya ölçülmesi zor olan riskler için teminat sunabilmesi. Örneğin, aşırı hava olayları veya salgın hastalıklar nedeniyle iş kesintisine karşı sigorta yaptırmak geleneksel yaklaşımlarla zor olabilir. Parametrik sigorta, işletmelerin faaliyetleriyle ilgili belirli tetikleyicilere dayalı olarak teminat almalarına olanak tanıyarak öngörülemeyen olaylara karşı finansal koruma sağlar.

Aşılması Gereken Zorluklar

Parametrik sigortalar, sağladıkları avantajlara rağmen sigorta konusu sınırlarının belirlenmesinde zorluklar yaşanabiliyor. En önemli sorunlardan birisi, belirlenen parametrelerin gerçek zararlarla tam olarak örtüşmemesi. Örneğin 2019 yılında Mozambik’te meydana gelen Idai kasırgasında, bazı parametreler sigortalı kıymetlerde meydana gelen yıkımın ölçeğini tam olarak yakalayamadı.

Bir diğer zorluk ise ödemeyi tetikleyen parametreler için gerekli olan verinin mevcudiyeti ve güvenilirliği. Parametrik sigortalar, riski değerlendirmek ve tazminat ödemelerini tetiklemek için büyük ölçüde meteoroloji istasyonları veya sismik sensörler gibi doğru ve güncel veri kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu nedenle sınırlı veri altyapısına veya güvenilir olmayan veri kalitesine sahip bölgelerde parametrik sigortanın uygulanması zor olabilir.

Ayrıca, parametrik sigorta her türlü risk türü veya sigorta konusu uygun olmayabilir. Bazı riskler parametrik bir yaklaşımla yeterince ele alınamayacak kadar karmaşık veya çok yönlü olabilir, dolayısıyla daha özel sigorta çözümleri gerektirebilir. Ayrıca, bazı poliçe sahipleri, şartların ve teminat limitlerinin daha fazla müzakere edilmesine olanak tanıyan geleneksel sigorta poliçelerinin sunduğu esnekliği tercih edebilir.

Son olarak, parametrik sigortanın basit ve sade bir yapıda oluşu, ahlaki tehlike gibi yeni sorunları da beraberinde getirebilir. Hasar ödemeleri garantilendiği için, bazı sigortalılar risklerini azaltmak için önlem alma motivasyonunu kaybedebilir. Ayrıca, en çok risk altında olanların ağırlıklı olarak sigortayı satın alması durumunda, sigortacılar için sürdürülemez zararlara yol açabilecek ters seçim de meydana gelebilir. Tüm bu dinamikler, parametrik sigortalarda uzun vadeli ve sürdürülebilir bir politika geliştirmeyi ve etkili bir risk değerlendirme sürecini oluşturmayı zorunlu kılmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Parametrik sigorta, risk yönetimi alanında önemli bir yenilik olarak, geleneksel sigorta sorunlarına alternatif çözümler sunuyor. Ayrıca felaket senaryolarında hızla devreye girerek hem gelişmekte olan hem de gelişmiş pazarlar için çekici bir seçenek haline geliyor. Ancak, temel risk ve potansiyel ahlaki tehlike gibi zorluklar, bu sigorta modelinin bir çok başlıkta gelişim alanı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde sigortacılar, daha sofistike parametrik tetikleyiciler geliştirilmesine ve geleneksel sigorta ile parametrik sigortanın en iyi özelliklerini birleştiren hibrit modellerin oluşturulmasına odaklanmalı. Ayrıca teknoloji alanında, özellikle büyük veri ve IoT gibi alanlardaki ilerlemeler, parametrik sigortanın hassasiyetini artırarak, küresel ve yerel risklere karşı daha da önemli bir araç haline gelmesini sağlayacaktır.


Kaynaklar

African Risk Capacity Limited İnternet Sitesi. https://www.arc.int/arc-limited. (Erişim Tarihi: 24 Nisan 2024)

Duvoux, C., & Naudan, P. (2019, Kasım 17). From grape to glass: managing wine risk. AXA XL. https://axaxl.com/fast-fast-forward/articles/from-grape-to-glass-managing-wine-risk

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). (2018, Şubat 8). Parametric insurance: Brief. World Bank. https://www.gfdrr.org/en/publication/parametric-insurance-brief

Bu makale, üretken yapay zeka modeli ChatGPT desteğiyle Sigorta Strateji ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir