Sigortalı Anadolu Zirvesi ’24 Sonuç Bildirgesi

Sigortalı Anadolu Zirvesi 2024, 7 Mayıs 2024 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sigorta sektörü paydaşlarını Anadolu’daki üniversitelerle bir araya getiren ve gün boyunca süren Zirve’de, açılış konuşmaları ve üç farklı panel oturumu gerçekleştirildi.

Zirve’ye sektörün kalbi ve rehber kuruluşları, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanlık düzeyinde katılım sağladı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi‘nin paydaş olarak yer aldığı Zirve’ye, Marmara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’ndan da akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dr. Hasan Meral, Dr. Behlül Ersoy ve Birant Yıldız’ın önderliğinde Sigorta Strateji tarafından organize edilen Zirve’nin etkinlik sponsorluğunu TSB, iletişim sponsorluğunu ise Sigorta Dünyası Dergisi üstlendi. Türkiye’nin Kalkınmasında Sigorta Sektörünün Rolü ana temasıyla gerçekleşen Sigortalı Anadolu Zirvesi 2024’te elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Türkiye genelinde sigorta bilincini artırmaya yönelik faaliyetler, sektörün öncü kuruluşlarının önderliğinde, sektör-akademi işbirliğinde yürütülmelidir.
  • Sigortacılık alanındaki akademik çalışmaların derinleştirilmesi için geniş veri kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Başta TSB olmak üzere sektörün çatı kuruluşları bu ihtiyacı karşılamak için akademiyle ortak projeler yürütmelidir.
  • Araştırmacıların sigortacılık çalışmaları için ihtiyaç duyduğu sigorta kütüphanesi TSB öncülüğünde oluşturulmalı ve kaynaklar online olarak erişilebilir hale getirilmelidir. Sigortacılıkla ilgili bölümlerin öğrencilerine ve mezunlarına yönelik staj ve iş imkanları sektör-akademi işbirliğiyle genişletilmelidir.
  • SEDDK gibi düzenleyici kurumların oluşturacağı yasal düzenlemeler ile sigortacılık bölümlerden mezun olan öğrencilerin sektördeki istihdamı desteklenmelidir. Sigorta sektörüne ve sigortacılık mesleğine olan ilgiyi artırmak amacıyla, sigortacılık eğitimi verilmeyen iktisadi idari bilimler ve uygulamalı bilimler fakültelerinde temel sigortacılık dersi seçmeli ders olarak okutulmalıdır.
  • Son olarak, sektör paydaşlarını Anadolu’daki üniversitelerle bir araya getiren etkinliklerin sayısı artırılmalı ve ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır.

Prof. Dr. Nurullah Uçkun

Dr. Öğr. Üyesi İskender Demirbilek

Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Meral

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir